Як покращити своє місто: продовжується конкурс ідей розвитку Умані серед учнів та студентів

0
517

Благодійний фонд “Умань тумороу” оголошує конкурс ідей розвитку Умані та Уманського району серед школярів та студентів. Листи з конкурсними ідеями приймаються до 16 вересня 2018 на електронну пошту  info@umanfund.site.

Більш детальна інформація – у Положенні про Конкурс.

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення міського конкурсу ідей розвитку міста Умані та Уманського району серед студентів та учнів середніх шкіл м. Умані

 І. Загальні положення

Міський Конкурс ідей розвитку міста Умані та Уманського району серед студентів та учнів середніх шкіл м. Умані (надалі – Конкурс) проводиться з 16 травня до 16 жовтня 2018 року.

Конкурс проводиться з метою виявлення серед молоді групи лідерів, здатних нестанадартно мислити і самостійно приймати рішення.

Конкурс спрямований на покращення еко-системи Умані і Уманського району, обмін досвідом та впровадження кращих ідей в розвиток інфраструктури регіону, як одного з пріоритетних напрямків в умовах сьогодення.

 ІІ. Завдання конкурсу

 • Стимулювання молодіжної підприємницької ініціативи
 • Пошук, розробка та впровадження дієвих форм підготовки майбутніх кадрів, які працюватимуть у сфері гостинності та обслуговування в Умані і Уманському районі.
 • Створення бази проектів та ідей, які сприятимуть залученню інвестицій до регіону.

III. Учасники конкурсу

Учасниками Конкурсу є зацікавлені школярі та студенти, які навчаються у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах міста Умані та Уманського району у віці від 14 років. Участь у Конкурсі може бути як індивідуальна, так і командна.

ІV. Організатори

Організаторами Конкурсу є:

 • Благодійна орізація «Благодійний фонд «Умань Тумороу»;
 • Всеукраїнська аграрна рада;
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Організатори формують експертну комісію (далі – Комісія) Конкурсу, яка здійснює оцінку робіт, представлених на Конкурс та своїм рішенням визначає переможців, та затверджує її персональний склад. До складу Комісії входять представники організаторів Конкурсу, ЗМІ міста, науковці, експерти та фахівці у напрямку підприємництва та маркетингу.

Організатори Конкурсу мають право використовувати конкурсні  роботи під час підготовки та видання інформаційних матеріалів та в інших некомерційних цілях зі збереженням права інтелектуальної власності автора, а саме: розміщення конкурсної роботи на безоплатній основі в некомерційних цілях в мережі Інтернет, використанняїї у теле- і радіопередачах, на зовнішніх рекламних носіях, для трансляції у засобах масової інформації.

Детальна інформація про конкурс розміщена на сайті фонду (umanfund.site), на сторінці у Facebook (https://www.facebook.com/UmanTomorrow/ ).

Довідкову інформацію можна отримати за телефонами: 095-043-2992, 096-401-2992 та за адресою: м. Умань, вул. Гонти, 3

V. Умови проведення Конкурсу та критерії оцінювання:

Конкурс проводиться за 5-ма напрямками:

1). IT-технології і хай-тек

2). Розвиток сфери туризму

3). Розвиток сільского господарства

4). Розвиток громадсько-політичної сфери

5). Розвиток екологічної сфери

Для участі у Конкурсі необхідно підготувати презентацію ідеї щодо практичного розвитку та впровадження одного із запропонованих напрямків, що відповідає меті та завданням Конкурсу та в подальшому можуть використовуватися у місті Умань, у тому числі із залученням конкурсанта(-тів), що презентує(-ють) ідею.

Надсилаючи роботу на Конкурс, учасник/команда може користуватися наступним алгоритмом підготовки:

 1. Формулювання ідеї (назва, формат тощо).
 2. Мета (стисло, але максимально змістовно).
 3. Напрямок, якому відповідає ідея.
 4. Опис цільової аудиторії.
 5. Короткий опис (стисло що саме буде зроблено, які заходи та форми роботи будуть використовуватися).
 6. Результат впровадження/використання ідеї.
 7. Демонстрація –фото, – відео, посилань на сторінки в мережі Інтрнет, та інших матеріалів, що підтверджують досвід та ефективність реалізації ідеї в попередньому періоді.
 8. Необхідні для реалізації ресурси, у тому числі наявні.
 9. Простий кошторис: витрати/прибутки (якщо є).

Роботи надсилаються до БО «БФ «Умань Тумороу» в електронному вигляді за адресою: info@umanfund.site.

Робота надсилається разом із заявою. Зразок заявки на участь у Конкурсі наведений у Додатку 1.

Подання Заявки на участь у Конкурсі відповідно до цього Положення означає повну згоду конкурсанта з умовами участі, порядком організації та проведення Конкурсу.

Критерії оцінювання:

 • дотримання умов проведення Конкурсу;
 • відповідність меті, завданням та напрямкам Конкурсу;
 • доступність, наглядність та практичність у впровадженні та використанні ідеї у м. Умань;
 • оригінальність ідеї.

Роботи, що не відповідають вимогам, до розгляду не беруться.

VI. Термін проведення Конкурсу та підсумки

Конкурс проводиться у два етапи.

На І етапі з 16 травня до 16 вересня 2018 року роботи надаються БО «БФ «Умань Тумороу» в електронному вигляді за адресою: info@umanfund.site.

На ІІ етапі у період з 17 вересня до 16 жовтня 2018 року роботи опрацьовуються Комісією. Кращі з них обираються для включення у загальну збірку пропозицій комплексного розвитку містаУмані. Автори ідей увійдуть до спільноти слухачів курсів з підготовкилідерів міста, які в подальшому будуть активно залучені до розробки концепції розвитку міста Умані та Уманського району.

У період з 01 жовтня до 16 жовтня 2018 року організатори Конкурсу за його результатами забезпечують формування, розробку, виготовлення та розповсюдження збірки пропозицій комплексного розвитку міста Умані, в яку окрім обраних ідей (проектів, пропозицій, робіт) будуть включені координати авторів.

Окрім зазначених етапів 20 вересня 2018 року, у авторів ідей буде можливість здійснити публічний захист – презентацію своїх ідей, що включатиме рекламно–популяризаційну складову.

VII. Нагороди Конкурсу

 1. Переможці кожної з номінацій отримають право на здійснення екскурсії до Києва з відвіданням Верховної Ради України.
 2. Конкурсант, який посів 3-є місце, отримає можливість створення професійної презентації та розрахунку рентабельності проекту від провідної консалтингової компанії.
 3. Конкурсант, який посів 2-е місце, отримає можливість створення професійної презентації та бізнес-плану проекту відпровідної консалтингової компанії.
 4. Конкурсант, який посів 1-е місце, отримає можливість створення професійної презентації та бізнес-плану проекту відпровідної консалтингової компанії, а також включення проекту до інвестиційної пропозиції розвитку міста Умань.

 

                                                                         Додаток 1

до Положення про проведення міського конкурсу ідей розвитку міста Умані та Уманського району серед студентів та учнів середніх шкіл м. Умані

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

 1. ПІБ учасника, назва установи, організації, колективу, ініціативної групи тощо (повністю)
 2. Дата народження/рік заснування.
 3. Назва учбового закладу, класу, курсу, відділення, факультету, тощо для робіт, поданих від фізичних осіб, ініціативних груп, що не представляють установу чи організацію.
 4. Контактні дані: поштова адреса, місця проживання/реєстрації, e-mail, контактні телефони (в т.ч. мобільний), посилання на сторінку в соціальних мережах.
 5. Напрямок Конкурсу.
 6. Назва конкурсної роботи.
 7. Пояснення (анотація) до роботи.

 

З умовами Конкурсу ознайомлений(-а) та згоден(-а).

Як автор, не заперечую протии розміщення конкурсної роботи на безоплатній основі в некомерційних цілях в мережі Інтернет, використання її у теле- і радіопередачах, на зовнішніх рекламних носіях, для публікацій у друкованих виданнях та засобах масової інформації.

Відповідно до Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI  «Про захист персональних даних» даю згоду Оргкомітету Конкурсу використовувати надані мною персональні дані для складання та опублікування списків учасників Конкурсу, створення та відправки нагородних документів, розсилки конкурсних матеріалів, використання в друкованих презентаційних / методичних матеріалах Конкурсу, оформлення звітних документів, організації участі у виставках і соціальних рекламних кампаніях.

Залишити відгук

Please enter your comment!
Введіть Ваше ім'я